Website Review


Enter domain


← Click to update

nsi.bg

Website review nsi.bg

 Generated on August 20 2020 20:54 PM

Old statistics? UPDATE !


The score is 40/100

SEO Content

Title

Национален статистически институтLength : 33

Perfect, your title contains between 10 and 70 characters.
DescriptionLength : 0

Very bad. We haven't found meta description on your page. Use this free online meta tags generator to create description.
KeywordsVery bad. We haven't found meta keywords on your page. Use this free online meta tags generator to create keywords.
Og Meta Properties This page does not take advantage of Og Properties. This tags allows social crawler's better structurize your page. Use this free og properties generator to create them.
Headings
H1 H2 H3 H4 H5 H6
1 23 4 3 0 0
 • [H1] Национален статистически институт
 • [H2] Меню на потребителя
 • [H2] Форма за търсене
 • [H2] Преброяване 2011
 • [H2] Национален регистър на населените места
 • [H2] Калкулатори на инфлацията
 • [H2] Открито управление
 • [H2] Актуално
 • [H2] Годишна отчетност 2019
 • [H2] Преброяване 2021
 • [H2] Ние в Европейския съюз
 • [H2] Актуални числа
 • [H2] Новини
 • [H2] Прессъобщения
 • [H2] Публикации
 • [H2] Проекти
 • [H2] Интерактивни карти
 • [H2] Основно меню
 • [H2] Статистически данни
 • [H2] Контакт
 • [H2] Карта на сайта
 • [H2] Конкурси, обществени поръчки, търгове и обявления
 • [H2] RSS
 • [H2] Авторски права
 • [H3] Е - услуги
 • [H3] За потребителите
 • [H3] Показатели в динамика
 • [H3] Интерактивни карти
 • [H4] Статистически данни
 • [H4] За респондентите
 • [H4] Дигитална библиотека
Images We found 41 images on this web page.

12 alt attributes are empty or missing. Add alternative text so that search engines can better understand the content of your images.
Text/HTML Ratio Ratio : 11%

This page's ratio of text to HTML code is below 15 percent, this means that your website probably needs more text content.
Flash Perfect, no Flash content has been detected on this page.
Iframe Great, there are no Iframes detected on this page.

URL Rewrite Good. Your links looks friendly!
Underscores in the URLs We have detected underscores in your URLs. You should rather use hyphens to optimize your SEO.
In-page links We found a total of 216 links including 1 link(s) to filesAnchor Type Juice
Jump to navigation Internal Passing Juice
Български Internal Passing Juice
English Internal Passing Juice
Връзки Internal Passing Juice
Контакти Internal Passing Juice
Бизнес статистика Internal Passing Juice
Демографска и социална статистика Internal Passing Juice
Ключови показатели Internal Passing Juice
Макроикономическа статистика Internal Passing Juice
Околна среда и енергетика Internal Passing Juice
Регионална статистика и показатели за мониторинг Internal Passing Juice
Селско и горско стопанство Internal Passing Juice
Бизнес наблюдения Internal Passing Juice
Бизнес регистър Internal Passing Juice
Външна търговия Internal Passing Juice
Годишна бизнес статистика Internal Passing Juice
Инвестиции Internal Passing Juice
Краткосрочна бизнес статистика Internal Passing Juice
НИРД, иновации и информационно общество Internal Passing Juice
Туризъм Internal Passing Juice
Доходи, разходи и потребление на домакинствата Internal Passing Juice
Жилищен фонд Internal Passing Juice
Здравеопазване Internal Passing Juice
Култура Internal Passing Juice
Население - демография, миграция и прогнози Internal Passing Juice
Образование и учене през целия живот Internal Passing Juice
Пазар на труда Internal Passing Juice
Правосъдие и престъпност Internal Passing Juice
Преброяване на населението и жилищния фонд Internal Passing Juice
Социална защита Internal Passing Juice
Социално включване и условия на живот Internal Passing Juice
Брутен вътрешен продукт (БВП) Internal Passing Juice
Брутен национален доход (БНД) Internal Passing Juice
Държавна финансова статистика Internal Passing Juice
Европейска система от национални и регионални сметки 2010 Internal Passing Juice
Заетост и отработени човекочасове - национално ниво Internal Passing Juice
Заетост и отработени човекочасове - регионално ниво Internal Passing Juice
Инфлация и индекси на потребителските цени Internal Passing Juice
Паритети на покупателната способност (ППС) Internal Passing Juice
Програма за европейски сравнения Internal Passing Juice
Секторни нефинансови сметки по институционални сектори Internal Passing Juice
Статистика на цените на жилища Internal Passing Juice
Таблици "Ресурс-използване" Internal Passing Juice
Финансови национални сметки Internal Passing Juice
Национални сметки - доклади за качество по програма за предоставяне на данни за Евростат Internal Passing Juice
Пенсионни права в социалното осигуряване Internal Passing Juice
Енергетика Internal Passing Juice
Околна среда Internal Passing Juice
Ние в Европейския съюз Internal Passing Juice
България и Европейския съюз Internal Passing Juice
Кризисни събития Internal Passing Juice
Показатели за стратегия "Европа 2020" Internal Passing Juice
Регионална статистика Internal Passing Juice
Статистика на Европейските градове Internal Passing Juice
Устойчиво развитие Internal Passing Juice
Селско стопанство Internal Passing Juice
Горско стопанство Internal Passing Juice
Проверка на задълженията към дата Internal Passing Juice
ИС Краткосрочна бизнес статистика Internal Passing Juice
ИС Бизнес статистика Internal Passing Juice
ИС Места за настаняване Internal Passing Juice
ИС Цени на жилища Internal Passing Juice
Наблюдение на работната сила Internal Passing Juice
Бизнес наблюдения Internal Passing Juice
Задължения по Интрастат Internal Passing Juice
Формуляри по теми Internal Passing Juice
Архив формуляри Internal Passing Juice
Идентификация на служители и анкетьори на Териториалните статистически бюра Internal Passing Juice
Участие в изследвания за краткосрочна бизнес статистика Internal Passing Juice
Участие в бизнес наблюденията Internal Passing Juice
Участие в изследвания за статистика на селското и горското стопанство Internal Passing Juice
Участие в четиригодишното изследване „Структура на заплатите 2018“ Internal Passing Juice
Формуляри за краткосрочна бизнес статистика на хартиен носител Internal Passing Juice
Методолози в ЦУ на краткосрочна бизнес статистика Internal Passing Juice
Eксперти от Териториалните статистически бюра Internal Passing Juice
Проверка за участие в статистически изследвания Internal Passing Juice
Годишна отчетност за дейността на предприятията 2019 Internal Passing Juice
Техническа поддръжка Internal Passing Juice
Методолози в ЦУ Internal Passing Juice
Експерти от Териториалните статистически бюра Internal Passing Juice
Често задавани въпроси Internal Passing Juice
Бизнес наблюдения в промишлеността, строителството, търговията и услугите Internal Passing Juice
Инвестиционна активност в промишлеността Internal Passing Juice
Бизнес статистика Internal Passing Juice
Демографска и социална статистика Internal Passing Juice
Сметки в околната среда и енергетиката Internal Passing Juice
Сметки и цени в селското и горското стопанство Internal Passing Juice
Архив на ГОД за 2018 година Internal Passing Juice
Архив на ГОД за 2017 година Internal Passing Juice
Архив на ГОД за 2016 година Internal Passing Juice
Архив на ГОД за 2015 година Internal Passing Juice
Архив на ГОД за 2014 година Internal Passing Juice
Архив на ГОД за 2013 година Internal Passing Juice
Архив на ГОД за 2012 година Internal Passing Juice
Архив на ГОД за 2011 година Internal Passing Juice
Архив на ГОД за 2010 година Internal Passing Juice
Архив на ГОД за 2009 година Internal Passing Juice
Архив на ГОД за 2004 - 2008 година Internal Passing Juice
Структура на заплатите 2018 Internal Passing Juice
Структура на заплатите 2014 Internal Passing Juice
Уеб-базирано приложение "Отчет за дейността на читалищата за периода 1.01.2017 - 31.12.2017 година" Internal Passing Juice
Календар за разпространение Internal Passing Juice
Списък на стандартните статистически показатели Internal Passing Juice
COVID-19 Internal Passing Juice
Преброяване 2021 Internal Passing Juice
ИНФОСТАТ - информационна система за онлайн заявки за статистическа информация Internal Passing Juice
Заявки за услуги Internal Passing Juice
Данни от ИС Външна търговия Internal Passing Juice
Дигитална библиотека Internal Passing Juice
Статистически класификации и регистри Internal Passing Juice
Метаданни и методология на изследванията Internal Passing Juice
Доклади за качество Internal Passing Juice
Статистически речници Internal Passing Juice
Калкулатори на инфлацията Internal Passing Juice
Публикации Internal Passing Juice
ESDS Help Desk Internal Passing Juice
Удовлетвореност на потребителите Internal Passing Juice
База данни за разпространение - SDMX 2.1 Референтна инфраструктура Internal Passing Juice
Преброяване 2011 Internal Passing Juice
Национален регистър на населените места Internal Passing Juice
Калкулатори на инфлацията Internal Passing Juice
Открито управление Internal Passing Juice
Годишна отчетност 2019 Internal Passing Juice
Преброяване 2021 External Passing Juice
Ние в Европейския съюз Internal Passing Juice
- Internal Passing Juice
Новини Internal Passing Juice
Ръководството на НСИ провежда срещи с областните управители и кметовете на общините във връзка с подготовката на Преброяване 2021 Internal Passing Juice
Започва предварителен обход на страната за актуализиране на информацията за жилищните сгради и адресите за Преброяване 2021 Internal Passing Juice
Бяха изтеглени наградите за участниците от София в инициативата „Снимай се със статистиката (Селфи със статистиката)“ Internal Passing Juice
Директорът на Териториално статистическо бюро - Североизток Деян Славов и заместник-кметът на Община Варна Коста Базитов откриха изложбата по случай 140-ата годишнина от създаването на българската статистика Internal Passing Juice
Прессъобщения Internal Passing Juice
Доходи, разходи и потребление на домакинствата през второто тримесечие на 2020 година Internal Passing Juice
Инфлация и индекси на потребителските цени за юли 2020 година Internal Passing Juice
България и ЕС: Брутен вътрешен продукт през второто тримесечие на 2020 година (експресни оценки) Internal Passing Juice
Основни резултати от наблюдението на работната сила през второто тримесечие на 2020 година Internal Passing Juice
Брутен вътрешен продукт през второто тримесечие на 2020 година (експресни оценки) Internal Passing Juice
Индекси на цените в селското стопанство за второто тримесечие на 2020 година Internal Passing Juice
Регионални прессъобщения Internal Passing Juice
Публикации Internal Passing Juice
Средни цени и купени количества основни хранителни и нехранителни стоки от домакинствата за периода 2008 - 2019 година Internal Passing Juice
Бюджети на домакинствата в Република България 2019 Internal Passing Juice
Основни макроикономически показатели 2018 Internal Passing Juice
Заетост и безработица - годишни данни 2019 Internal Passing Juice
Проекти Internal Passing Juice
Националният статистически институт ще проведе анкетно статистическо изследване сред домакинствата по проект BGLD-3.001-0001 „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“ Internal Passing Juice
Проектът „Подкрепа от ЕС за Държавния статистически комитет на Република Азeрбайджан за достигане на европейските стандарти“ приключи успешно Internal Passing Juice
Проект „Статистика на използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) през 2020 година“ Internal Passing Juice
Проект „Трудови злополуки и други здравни проблеми, свързани с работата - допълнителен модул към Наблюдението на работната сила през 2020 година“ Internal Passing Juice
Статистически данни Internal Passing Juice
За потребителите Internal Passing Juice
За респондентите Internal Passing Juice
Нормативна уредба Internal Passing Juice
За НСИ Internal Passing Juice
Бизнес статистика Internal Passing Juice
Бизнес наблюдения Internal Passing Juice
Бизнес регистър Internal Passing Juice
Външна търговия Internal Passing Juice
Годишна бизнес статистика Internal Passing Juice
Инвестиции Internal Passing Juice
Краткосрочна бизнес статистика Internal Passing Juice
НИРД, иновации и информационно общество Internal Passing Juice
Туризъм Internal Passing Juice
Демографска и социална статистика Internal Passing Juice
Доходи, разходи и потребление на домакинствата Internal Passing Juice
Жилищен фонд Internal Passing Juice
Здравеопазване Internal Passing Juice
Култура Internal Passing Juice
Население - демография, миграция и прогнози Internal Passing Juice
Образование и учене през целия живот Internal Passing Juice
Пазар на труда Internal Passing Juice
Правосъдие и престъпност Internal Passing Juice
Преброяване на населението и жилищния фонд Internal Passing Juice
Социална защита Internal Passing Juice
Социално включване и условия на живот Internal Passing Juice
Ключови показатели Internal Passing Juice
Макроикономическа статистика Internal Passing Juice
Брутен вътрешен продукт (БВП) Internal Passing Juice
Брутен национален доход (БНД) Internal Passing Juice
Държавна финансова статистика Internal Passing Juice
Европейска система от национални и регионални сметки 2010 Internal Passing Juice
Заетост и отработени човекочасове - национално ниво Internal Passing Juice
Заетост и отработени човекочасове - регионално ниво Internal Passing Juice
Инфлация и индекси на потребителските цени Internal Passing Juice
Паритети на покупателната способност (ППС) Internal Passing Juice
Програма за европейски сравнения Internal Passing Juice
Секторни нефинансови сметки по институционални сектори Internal Passing Juice
Статистика на цените на жилища Internal Passing Juice
Таблици "Ресурс-използване" Internal Passing Juice
Финансови национални сметки Internal Passing Juice
Национални сметки - доклади за качество по програма за предоставяне на данни за Евростат Internal Passing Juice
Пенсионни права в социалното осигуряване Internal Passing Juice
Околна среда и енергетика Internal Passing Juice
Енергетика Internal Passing Juice
Околна среда Internal Passing Juice
Регионална статистика и показатели за мониторинг Internal Passing Juice
Ние в Европейския съюз Internal Passing Juice
България и Европейския съюз Internal Passing Juice
Кризисни събития Internal Passing Juice
Показатели за стратегия "Европа 2020" Internal Passing Juice
Регионална статистика Internal Passing Juice
Статистика на Европейските градове Internal Passing Juice
Устойчиво развитие Internal Passing Juice
Селско и горско стопанство Internal Passing Juice
Селско стопанство Internal Passing Juice
Горско стопанство Internal Passing Juice
Конкурси Internal Passing Juice
Профил на купувача (Обществени поръчки) Internal Passing Juice
Търгове Internal Passing Juice
Обявления Internal Passing Juice
Всички Internal Passing Juice
Новини Internal Passing Juice
Прессъобщения Internal Passing Juice
Публикации Internal Passing Juice
Проекти Internal Passing Juice
Лиценз за използването на статистическата информация, произвеждана и разпространявана от НСИ Internal Passing Juice

SEO Keywords

Keywords Cloud год статистика показатели стопанство статистически бизнес година архив сметки данни
Keywords Consistency
Keyword Content Title Keywords Description Headings
статистика 30
бизнес 21
статистически 17
год 12
архив 12

Usability

Url Domain : nsi.bg
Length : 6
Favicon Great, your website has a favicon.
Printability We could not find a Print-Friendly CSS.
Language Good. Your declared language is bg.
Dublin Core This page does not take advantage of Dublin Core.

Document

Doctype HTML 5
Encoding Perfect. Your declared charset is UTF-8.
W3C Validity Errors : 8
Warnings : 6
Email Privacy Great no email address has been found in plain text!
Deprecated HTML
Deprecated tags Occurrences
<font> 2
Deprecated HTML tags are HTML tags that are no longer used. It is recommended that you remove or replace these HTML tags because they are now obsolete.
Speed Tips
Excellent, your website doesn't use nested tables.
Too bad, your website is using inline styles.
Too bad, your website has too many CSS files (more than 4).
Too bad, your website has too many JS files (more than 6).
Perfect, your website takes advantage of gzip.

Mobile

Mobile Optimization
Apple Icon
Meta Viewport Tag
Flash content

Optimization

XML Sitemap Great, your website has an XML sitemap.

http://nsi.bg/sitemap.xml
Robots.txt http://nsi.bg/robots.txt

Great, your website has a robots.txt file.
Analytics Missing

We didn't detect an analytics tool installed on this website.

Web analytics let you measure visitor activity on your website. You should have at least one analytics tool installed, but It can also be good to install a second in order to cross-check the data.

PageSpeed Insights


Device
Categories